Эхлэл
<html> <head> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <h1>Энэ бол гарчиг</h1> <p>Энэ бол догол мөр</p> </body> </html>