Эхлэл
<!DOCTYPE html> <html> <style> ::-moz-selection { /* Firefox дээр ажиллах код*/ color: green; background: yellow; } ::selection { color: white; background: brown; } </style> <body> <h2>Хавар иржээ Монголчуудаа!!!</h2> <p>Зарим хүмүүс өөртөө анхаарал хандуулах нь танд тохиолдох гэж буй таагүй зүйлийн хугацааг удаашруулдаг гэдэгт итгэлтэй байдаг. Бодит байдал дээр өөртөө анхаарал хандуулах нь биднийг илүү эрүүл саруул, эрч хүчтэй болоход тусалдаг байна.</p> </body> </html>