Эхлэл
<html> <head> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <button>Энэ бол товчлуур</button> </body> </html>